Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Møn Trolling 2021.

Torsdag den 17. juni kl. 18.30
Klubhuset, Fiskerstræde 22, 4780 Stege

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent 2021
 7. Valg til bestyrelsen
  Kasser Helle Johansen
  Bestyrelsesmedlem  Michael Jørgensen
  Bestyrelsesmedlem Ulrik Kristiansen
 8. Valg af bilagskontrollant
 9. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op.

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på trollingklubben@gmail.com senest 14 dage før afholdelsen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter,  at der er indbetalt kontingent i 2021.