Regler for KlinteCup 2019

Møn Trolling byder for 7. gang velkommen til påskekonkurrencen Klinte Cup 2019 efter laks og havørred fra Klintholm Havn på Møn. Indskrivning starter torsdag den 18. april. Der fiskes fredag den 19. april og lørdag den 20. april med søndag den 21. april som reservedag, men søndagen tages kun i brug, hvis der sker aflysning både fredag og lørdag. Brug af slæbested, overnatning i havnen samt brug af toilet/bad er inkluderet i deltagerbetalingen. Yderbassinet må ikke benyttes til overnatning. Se programmet for tider.

Alle over 12 år, der er med i en deltagende båd, skal have betalt startgebyr uanset om der fiskes 1 eller 2 dage. Alle former for udskiftning/omrokering/ekstra gaster på båden skal meddeles i Sekretariatet.

Registrering: i Møn Trollings Klublokale skal ske enten torsdag den 18. april eller fredag den 19. april som anført i program. Alle både SKAL være registreret rettidigt – ved senere registrering vil der ske forelæggelse for dommerpanel om evt. diskvalifikation.
Sekretariatet har bemanding indenfor alle programsatte tider i land.
Obligatorisk skippermøde i Teltet begge dage.

Startbrikker hænger på tavle i hallen og man SKAL tage sin brik med efter skippermøde. Brikken SKAL være på plads på tavlen igen som anført i program. Manglende brik rettidigt på tavlen vil betyde diskvalifikation på dagen. Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at brikken er på plads til tiden, med mindre andet er meddelt Sekretariatet, således at vi som arrangør ved, at alle er kommet sikkert i havn. Forlades konkurrencen inden officiel afslutning, SKAL dette meddeles Sekretariatet.
Alle fisk skal være kroget foran gællerne og indvejes urenset, men kan af dommerkomité forlanges renset ved flere fisk med samme vægt. Indvejede laks skal min. være 80 cm og havørred 45 cm. Det vil være muligt, at købe is til opbevaring af fisk i Rensehallen.

Alle i Danmark lovlige trollingmetoder må benyttes. Gyldigt fisketegn skal kunne forevises. Hvis man ønsker at fiske i tysk farvand, kan det anbefales at medbringe pas og forsikringspapirer på båden.

Der vil ske tjek af udvalgte både begge dage. Alle både skal udgå fra Klintholm Havn.

Start: Konkurrencen skydes i gang begge dage som anført i program – tyvstart vil føre til diskvalifikation på dagen. Det anbefales, at mindre både ikke placerer sig i forreste række.

Indvejning: Der må max. indvejes 2 laks og 1 havørred pr. mand pr. dag. Præmieoverrækkelse og kåring af vindere som anført i program. Man skal være til stede for at få præmie.

Team konkurrence: Vægten af hvert teams 4 største blankfisk lægges sammen. Laks tæller med 1 og Havørred tæller x 1,5 i kg. Altså hvis teamet indvejer 3 laks med samlet vægt på 23 kg og en havørred på 6 kg (x 1,5) = 9 har teamet 32 point.

Forplejning: I Rensehallen sælges der kaffe, øl og sodavand samt kaffe til termokande 30 kr. pr. termokande, som selv medbringes. Der er restauranter rundt omkring på havnen.

Knæk og Bræk

Spørgsmål vedr. konkurrencen kan stilles til Helmuth på tlf. 30927303.

Møn Trolling forbeholder sig ret til ændringer.