Klintecup

KlinteCup 2018

Møn Trolling byder for 6. gang velkommen til påskekonkurrencen Klinte Cup 2018 efter laks og havørred fra Klintholm Havn på Møn. Indskrivning starter torsdag den 29. marts. Der fiskes fredag den 30. marts og lørdag den 31. marts med søndag den 1. april som reservedag, men søndagen tages kun i brug, hvis der sker aflysning både fredag og lørdag. Brug af slæbested, overnatning i havnen samt brug af toilet/bad er inkluderet i deltagerbetalingen. Yderbassinet må ikke benyttes til overnatning. Se programmet for tider.
Alle over 12 år, der er med i en deltagende båd, skal have betalt startgebyr uanset om der fiskes 1 eller 2 dage. Alle former for udskiftning/omrokering/ekstra gaster på båden skal meddeles i Sekretariatet.
Registrering i Møn Trollings Klublokale skal ske enten torsdag den 29. marts mellem kl. 14.00 og 19.00 eller fredag den 30. marts mellem kl. 04.45 og 05.15. Alle både SKAL være registreret senest kl. 05.15 den 30. marts – ved senere registrering vil der ske forelæggelse for dommerpanel om evt. diskvalifikation.
Sekretariatet har bemanding indenfor alle programsatte tider i land. Eller kan kontaktes på telefon 40847772.
Obligatorisk skippermøde i Teltet begge dage kl. 05.30. Konkurrencen starter begge dage kl. 06.00.
Startbrikker hænger på tavle i hallen og man SKAL tage sin brik med efter skippermøde. Brikken SKAL være på plads på tavlen igen senest kl. 18.30 den 1. dag og senest kl. 17.00 på 2. dagen. Manglende brik rettidigt på tavlen vil betyde diskvalifikation på dagen. Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at brikken er på plads til tiden, med mindre andet er meddelt Sekretariatet, således at vi som arrangør ved, at alle er kommet sikkert i havn. Forlades konkurrencen inden officiel afslutning, SKAL dette meddeles Sekretariatet.
Alle fisk skal være kroget foran gællerne og indvejes urenset, men kan af dommerkomité forlanges renset ved flere fisk med samme vægt. Indvejede laks skal min. være 80 cm og havørred 45 cm. Det vil være muligt, at købe is til opbevaring af fisk i Rensehallen.
Alle i Danmark lovlige trollingmetoder må benyttes. Gyldigt fisketegn skal kunne forevises. Hvis man ønsker at fiske i tysk farvand, kan det anbefales at medbringe pas og forsikringspapirer på båden.
Der vil ske tjek af udvalgte både begge dage. Alle både skal udgå fra Klintholm Havn.
Start: Konkurrencen skydes i gang begge dage kl. 6.00 – tyvstart vil føre til diskvalifikation på dagen. Det anbefales, at mindre både ikke placerer sig i forreste række.
Indvejning: i Teltet 1. dag mellem kl. 18.30 og kl. 19.00 og 2. dag kl. 17.00 til kl. 17.30. Der må max. indvejes 2 laks og 1 havørred pr. mand pr. dag. Præmier til 1. dagens største laks og havørred ca. kl. 19.45. Præmieoverrækkelse og kåring af vindere ca. kl. 18.30 på 2. dagen samt lodtrækningspræmie. Man skal være til stede for at få præmie.
Team konkurrence: Vægten af hvert teams 4 største blankfisk lægges sammen. Laks tæller med 1 og Havørred tæller x 1,5 i kg. Altså hvis teamet indvejer 3 laks med samlet vægt på 23 kg og en havørred på 6 kg (x 1,5) = 9 har teamet 32 point.
Forplejning: I Rensehallen sælges der kaffe, øl og sodavand samt kaffe til 25 kr. pr. termokande, som selv medbringes. Der er restauranter rundt på havnen samt en købmand.
Knæk og Bræk
Spørgsmål vedr. konkurrencen kan stilles til Helmuth på tlf. 30927303.
Møn Trolling forbeholder sig ret til ændringer.

Følg med på facebook siden: KlinteCup