Vilkår og betingelser for køb KC

Vilkår og betingelser for køb KC

Salget foregår efter “først til mølle” princippet.

Dato for tilmelding 2 Februar og sidste dag det er muligt at melde til er 6 Marts.

Konkurrencen aflyses hvis der er mindre end 50 tilmeldte både.!

Vigtig information omkring proceduren ved køb

Du køber først “Skipper og 1 Gast” som én pakke. Hvis I skal være flere på båden, køber du samtidigt plads til dine “Skipper og 2 gaster” eller ”Skipper og 3 gaster”. Det vil dog være muligt at tilkøbe ekstra gaster indtil konkurrencestart

Når du har betalt for din ordre, modtager du en e-mail som bekræftelse, denne e-mail indeholder din billet fra billeto.dk, som skal oplyses ved indcheckning i Sekretariatet.

Når alle “Skipper og 1 gast”  er udsolgte, åbner vi mulighed for at komme på en venteliste, hvis der skulle komme et eller flere afbud.

Det vil dog hele tiden være muligt at tilkøbe ekstra gaster.

Betaling foretages med kreditkort. 

Du afholder selv et eventuelt gebyr til dit kortselskab. Din ordre er godkendt straks efter du har afsluttet betalingen, og du modtager e-mail med bekræftelsen.

Alle kortdata mm. bliver ikke opbevaret – hverken helt eller delvist – af Møn Trolling. Alle data opbevares alene i krypteret form hos vores betalingsleverandør.

Gennemførte køb kan normalt ikke fortrydes eller refunderes

Når du har gennemført dit køb ved at acceptere disse handelsbetingelser, kan købet ikke fortrydes. Købte billetter kan normalt ikke refunderes.

Ved aflysning af konkurrencen tilbagebetales deltagergebyret fratrukket gebyr til https://www.billetexpressen.dk/ samt kortgebyr tilbagebetales ikke, til administration pr. person. Der refunderes ikke deltagergebyr ved eget afbud eller hvis konkurrencen aflyses delvist.

Vigtigt vedrørende tilmelding af deltagere ved stævner!

Du skal oplyse Møn Trolling om samtlige deltagere ombord i båden, inkl. skipper. Antal tilmeldte på formularen skal være identisk med det købte antal deltagergebyrer. Møn Trolling skal bl.a. bruge disse oplysninger af sikkerhedsmæssige hensyn og for altid at kunne komme i kontakt med en eller flere deltagere – om nødvendigt. Vi offentliggør en deltagerfortegnelse på hjemmesiden med Team-navn og navn på skipper, og mobilnummer som er oplyst ved tilmeldingen.

Alle ændringer af besætningen skal oplyses til Møn Trolling inden afsejling fra Klintholm havn

Ved overtegning:

Venteliste:

Når alle “Båd med skipper og en gast”  er udsolgte, åbner vi mulighed for en venteliste. Der vil komme mere information omkring dette på klubbens hjemmeside,hvis det skulle blive relevant.

Sikkerhed på vandet:

I 2017 valgte man i Møn Trolling at lægge yderligere fokus på sikkerheden til søs under afvikling af Klinte Cup. Dette gælder naturligvis også i 2022.

Nedenstående bedes nøje gennemlæses og overholdes, således at alle får en sikkerhedsmæssig god oplevelse før, under og efter konkurrencen.

Krav: Alle deltagende både skal være i sikkerhedsmæssig god stand og følgende skal være opfyldt:

  • 2 mand pr. båd hvor gast som minimum er fyldt 12 år
  • Redningsveste passende til alle deltagere, VHF-radio, raderreflektor, nødraketter og ildslukker skal forefindes ombord
  • Gældende lokale og generelle søfartsregler skal overholdes.

 Obs. Der kan blive udtrukket både til kontrol fra morgenstunden begge dage.

Nød: Ved akut nødsituation sendes nødsignal via VHF-radio på kanal 16.

Kontakt: Kan deltagende både ikke nå i havn rettidigt eller har man behov for anden kontakt til Møn Trolling under konkurrencen, sker dette på VHF-radio kanal 72 hvor særligt udvalgte kontaktbåde fra Møn Trolling vil svare. PUK eller Team M-Banden

Det vil senest på det første skippermøde blive oplyst hvilke både, som er kontaktbåde.

Stævnespørgsmål/afbud mm.

Al henvendelse bedes foretaget til vores stævne e-mail.

Møn Trolling

Møn Trolling forbeholder sig retten til at ændre i gældende regler.