Dansk Brakvands Cup

En af de største fiskekonkurrencer i brakvand i Danmark.

Dansk Brakvands Cup

Konkurrencen foregår fredag den 29-09-2017 til søndag den 01-10-2017 i brakvandet ved Møn. Som tidligere år er det med mange flotte præmier! Følg med på Facebook.

Tilmelding og køb af deltagergebyrer åbnes den 1. juli 2017 kl. 12:01 – hvor der lægges et nyt menupunkt op på siden, hvor du som skipper kan købe og betale for jeres tilmelding.

Du skal endvidere udfylde en tilmeldingsformular for alle ombord i din båd, inkl. dig selv. Ligeledes vil der være en side under menuen “Dansk Brakvands Cup”, hvor tilmeldte både og deltagere vil fremgå.

Vær opmærksom på, at betaling kun kan foretages med kreditkort

Du kan læse alle betingelser mm. ved at benytte dette link.

Vel mødt!

Arrangør: Møn Trolling