Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 9. Marts kl. 19,00
Klubhuset, Fiskerstræde 22, 4780 Stege.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg,
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til Bestyrelsen.:

Kassere Helle Johansen

Bestyrelsesmedlem Michael Jørgensen

Suppleant Kaare Jensen.

  • Sammenslutning med Danmarks Småbådsklubber
  • Fastsættelse af kontingent 2024.
  • Valg af bilagskontrollant.
  • Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op.

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på trollingklubben@gmail.com senest 7 dage før afholdelsen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er indbetalt kontingent i 2023.