Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 3. Februar kl. 18.30
Klubhuset, Fiskerstræde 22, 4780 Stege.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg,
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til Bestyrelsen.:

Formand Erling Petersen

Bestyrelsesmedlem Martin Gebauer.

Bestyrelsesmedlem Kaare Jensen.

  • Fastsættelse af kontingent 2023.
  • Valg af bilagskontrollant.
  • Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op.

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på trollingklubben@gmail.com senest 7 dage før afholdelsen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er indbetalt kontingent i 2022.