Generalforsamling 2023

Torsdag den 9. marts kl.18.30

Klubhuset, Fiskerstræde 22, 4780 Stege.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg,
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til Bestyrelsen.:

Kasserer Helle Johansen

Bestyrelsesmedlem Michael Jørgensen

Suppleant Kaare Jensen

  1. Vi har startet er samarbejde med Danmarks Småbådeklubber. ( hvis vi ønsker at forsætte med dette, koster det kr. 50,- pr. medlem)
  2. Fastsættelse af kontingent 2024.
  3. Valg af bilagskontrollant.
  4. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op.

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på trollingklubben@gmail.com senest 7 dage før afholdelsen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er indbetalt kontingent i 2023.