Generalforsamling for Møn Trolling, Klubhuset i Stege.

Hvornår:
27. februar 2020 kl. 19:00 – 22:00
2020-02-27T19:00:00+01:00
2020-02-27T22:00:00+01:00

 

Indkaldelse til generalforsamling i Møn Trolling 2020

Torsdag den 27. februar kl. 19.00
Klubhuset, Fiskerstræde 22, 4780 Stege

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent 2021
7. Valg til bestyrelsen
Formand Erling – genvalg modtages
Bestyrelsesmedlem Kaare – genvalg modtages
Bestyrelsesmedlem Martin – genvalg modtages
8. Valg af bilagskontrollant
9. Eventuelt
Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op.
Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på trollingklubben@gmail.com
senest 14 dage før afholdelsen.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er indbetalt kontingent i 2020.