Regler for DBC 2018

Dansk Brakvands Cup 2018

 

Registrering:

Foregår i Sekretariatet, Fiskerstræde 22, 4780 Stege. Husk at registrere hvis I har juniorer (under 16 år) ombord. Alle former for udskiftning/omrokering/ekstra gaster på båden skal meddeles i Sekretariatet.

 

Brug af ramper:

Man skal være registreret i Sekretariatet og have fået udleveret mærke til påsætning på båden, før der kan isættes gratis. Brug af ramper og overnatning i Stege havn er inkluderet i deltagerbetalingen. Ramper er i Fiskerstræde og i lystbådehavnen. Alle Steges havne kan benyttes til overnatning, husk fendere. Det vil være en fordel at isætte fredag.

 

Parkering:

Parkering af trailere og biler skal ske på angivne områder iflg. oversigtskort. Alle trailere der er parkeret uden for afmærkede områder vil blive fjernet uden ansvar.

 

Åbning af bro:

Det vil i år ikke være aktuelt, da der er etableret slæbested i lystbådehavnen.

 

Overnatning:

Der kan overnattes på græsarealet bag lystbådehavnen i telt. Herfor betales et gebyr på 50 kr. pr. person incl. brug af toilet og bad på havnen. Beløbet betales i Sekretariatet ved registrering. Dette gælder også ved overnatning i campingvogn eller mobilhome, men her skal havnefoged kontaktes på 40180817.

 

Skippermøde:

Afholdes i Teltet begge dage og er obligatorisk. Husk – Startbrik og målestok med jeres bådnummer skal medtages efter skippermøde og skal være på plads iht. til tider i program eller ændrede tider på skippermøde. Tider skal tages alvorligt. Det vil ikke være muligt, at registrere sig eller aflevere fotos senere end angivet. Alle deltagere skal have gyldigt fisketegn samt redningsveste ombord.

 

Start:

Alle både skal deltage i den samlede start fra Stege havn. Konkurrencen skydes i gang begge dage kl. 7.30 med mindre andet er meddelt – man skal holde sig bag startbåd indtil konkurrencen frigives. Tyvstart vil føre til diskvalifikation på dagen. Det anbefales, at mindre både ikke placerer sig i forreste række når starten går, pga. store hækbølger fra de hurtige både.

 

Fiskeområde:

Se oversigtskort. Fiskeri uden for afsatte områder på kort eller i fredede zoner, medfører diskvalifikation på dagen. Dette er også tilfældet, hvis der fiskes i havnen eller Stege Nor og brik og lineal ikke er afleveret. Der må kun fiskes fra den første røde bøje og ud fra Stege havn.

 

Fangster:

Store gedder (over 90 cm) og aborrer (over 40 cm) rapporteres omgående pr. telefon til Sekretariatet for evt. kontrol af dommerbåd. På kort over fiskeområder er der inddeling i zoner hvor telefonnummer fremgår af den zone man fisker i. Hver deltager kan kun have 2 gedder og 1 aborre der kan indgå i konkurrencen.

 

Regler:

Alle i Danmark lovlige fiskemetoder må benyttes. Husk regler for udlagte ruser samt fredningszoner.

 

Foto:

Alle fisk skal fotograferes på udleverede målestokke. Fisken skal ligge på sin højre side med snuden mod stopklodsen, altså venstre side op. På fotoet skal det individuelle nr. fremgå tydeligt. Det udleverede nummer sættes i clipsen på målestokken. Foto skal være klart og tydeligt, således at der ikke kan være tvivl om længden. Uklare fotos vil blive afvist. Digitalkamera med udtageligt kort skal medbringes. Fotokort, tømt for familiebillederne, skal være afleveret i Sekretariatet rettidigt eller man skal stå i evt. kø for at fisken kan indgå i konkurrencen.

 

Genudsætning:

Det anbefales at bruge afkrogningsmåtter eller store plastposer og kroge uden modhager for at lette udsætningen og HUSK handsker og lange tænger, så fisken behandles så skånsomt som muligt.

 

Præmier:

Ved præmiegivende fisk i samme størrelse foregår lodtrækning. En gedde har et unikt mønster og er genkendelig. Samme fisk kan kun ind rapporteres 1 gang pr. båd pr. dag. Juniorer deltager på samme vilkår som seniorer. Men der kåres også dansk mester for juniorer u/16 år. Hvis ingen fisk er fanget, udleveres der ikke præmier.

 

Aflysning:

Hvis konkurrencen må aflyses begge dage pga. vejret, vil der ikke blive refunderet deltagergebyr.

 

DM:

For at blive danmarksmester i brakvandsfiskeri, skal man have fanget længste gedde og/eller aborre, dvs. flest point sammenlagt. Gedde vil tælle med 1 point pr. cm og aborre 2,2 point pr. cm.

 

Team:

I Teamkonkurrencen fiskes om 15.000 kr. kontant til den båd der sammenlagt har de 3 længste gedder/aborrer fanget under konkurrencen, dvs. flest point. Fiskene tæller med samme point som beskrevet ovenfor.

 

Forplejning:

I teltet sælges der kaffe, øl og sodavand samt kaffe til termokande, som selv medbringes. Der tilbydes bestilling af aftensmad til fællesspisning både fredag og lørdag. Der kan tillige bestilles sandwich lørdag og søndag. Der er som sædvanlig morgenmadsbuffet lørdag og søndag. Denne skal ikke forudbestilles.

 

OBS:

På grund af præmiernes størrelse, vil alle forsøg på snyd blive politianmeldt som bedrageri samt medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidige konkurrencer.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Helmuth, 30 92 73 03.

 

Velkommen til Dansk Brakvands Cup Møn Trolling og alle vores fantastiske sponsorer

 

Møn Trolling forbeholder sig ret til ændringer.